płatności

Płatności prosimy dokonywać przelewem według następującego wzoru:

imię, nazwisko + rodzaj zajęć lub nazwa wycieczki/obozu + miesiąc

na numer konta:

52 9291 0001 0097 6259 2000 0010

Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie

ul. Wilsona 2, 05-840 Brwinów

NIP: 534-14-62-690


Opłaty za zajęcia, wycieczki, obozy, akcje „Lato” i „Zima w mieście” prosimy wnosić w terminie, czyli za zajęcia do 10. dnia każdego miesiąca, a w pozostałych przypadkach zgodnie z otrzymaną informacją.

W uzasadnionych przypadkach płatności można dokonać w kasie OKej we wtorki, środy i czwartki w godzinach 10:00–18:00.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

pobierz

 Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku – DOC

pobierz

 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W LETNICH ZAJĘCIACH – DOCX

pobierz

 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W LETNICH ZAJĘCIACH SPORTOWYCH – DOCX

pobierz

 Karta zgłoszenie uczestnika – PDF

pobierz

 Karta zgłoszenie uczestnika – DOCX

pobierz

 REGULAMIN ZAJĘĆ STAŁYCH – PDF

pobierz

 REGULAMIN ZAJĘĆ STAŁYCH – DOCX

pobierz

 Zgłoszenie współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Brwinowie