Pracownia Plastyczna OK

 

OKej | ul. Pałacowa 1 | BRWINÓW

 

Pracownia Plastyczna OK jest miejscem przyjaznym dla każdego, którego pasją jest malarstwo i rysunek. Na zajęcia uczęszczają dzieci, młodzież i dorośli (również słuchacze Uniwersytetu Każdego Wieku). Szczególna uwaga przykładana jest do indywidualnego podejścia do każdego uczestnika, w zależności od jego potrzeb i umiejętności. Pracownia otwarta jest zarówno dla osób, dla których twórczość jest relaksem, odskocznią od dnia codziennego, dla młodzieży, której celem jest nauka w liceach i uczelniach artystycznych, jak również dla ludzi, którzy swoją pasję odkryli w późniejszym wieku i pragną rozwijać swoje zdolności i zainteresowania.

Podczas zajęć z najmłodszymi najczęściej realizowane są tematy, które rozwijają wyobraźnię, a także ćwiczą umiejętność samodzielnego myślenia. Dzieci posługują się różnymi materiałami plastycznymi, poznając w ten sposób techniki i ucząc się łączenia kolorów, kompozycji itp.

Zajęcia z młodzieżą i dorosłymi oparte są głównie na pracy z natury, np. rysunek z modela, różnorodne martwe natury. Uczestnicy zajęć rozwijają swój warsztat, uczą się obserwacji, zależności form, barw, światłocienia. Jednocześnie Pracownia stwarza przestrzeń dla rozwoju osobowości, wypracowania indywidualnego postrzegania świata i wyrażania się w swojej twórczości. Podczas wakacji organizowane są plenery malarskie, które dają możliwość zmierzenia się z pejzażem i architekturą.

Prace uczestników zajęć biorą udział w konkursach plastycznych – wielokrotnie nasi artyści byli laureatami konkursów krajowych i międzynarodowych. Często uczestnicy zajęć z powodzeniem podejmują naukę w liceach plastycznych i na uczelniach artystycznych. Tradycją już stały się coroczne wystawy dorobku uczestników Pracowni Plastycznej w Galerii OK.

Znajdziecie nas na FB https://www.facebook.com/Pracownia-Plastyczna-OK-123984421124175/

 

Galeria zdjęć