SpecOlimpiada

1 grudnia gościliśmy i współorganizowaliśmy VII Mazowiecki Turniej Koszykówki OS, tym razem o puchar Burmistrza gminy Brwinów, a dzień później odbyła się u nas X już Brwinowska SpecOlimpiada. 10 lat temu zaczęliśmy aktywnie, a nie tylko kwiatem i słowem, robić coś, co realnie podnosi jakość życia i daje radość osobom ze specjalnymi potrzebami. Zdejmujmy szpilki i krawaty, zakładamy trampki i bawimy się wspólnie, sami przy tym ucząc się szacunku, otwartości i empatii.

Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do rywalizacji i wspólnego świętowania Domom Pomocy Społecznej, Warsztatom Terapii Zajęciowej, Szkole Specjalnej z Brwinowa, Pruszkowa, Milanówka i Podkowy Leśnej

Dziękujemy trenerom: Zbyszkowi Tycowi, Michałowi Hoffmanowi i Norbertowi Kacprzakowi za przygotowanie i prowadzenie konkurencji i Arturowi Świerczowi, Pełnomocnikowi Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Osób Niepełnosprawnych za otwarcie naszej X SpecOlimpiady, ale też za wcielenie się w rolę trenera.

Dziękujemy również bardzo gorąco nauczycielom WF-u i uczniom Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brwinowie im. Tadeusza Kościuszki za wspaniałą pomoc i kibicowanie.


Brwinowska SpecOlimpiada była współfinansowana ze środków PFRON za pośrednictwem Pruszkowskiego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Powrót