POMAGAMY, POMAGAMY

Nadal zbieramy dary dla Uchodźców z Ukrainy, ale i przyjmujemy wpłaty na specjalnie utworzone konto bankowe:

ODBIORCA: GMINNY OŚRODEK KULTURY W BRWINOWIE

TYTUŁ PRZELEWU: BRWINÓW UKRAINA

NUMER KONTA: PL 60 9291 0001 0097 6259 2000 0060

Z wpłat kupujemy niezbędne artykuły spożywcze, chemię gospodarczą, na które ciągle jest zapotrzebowanie. Kompletujemy także wyprawki szkolne dla dzieci.

W całym powiecie organizowane są różne zbiórki i inne formy pomocy, co napawa nas optymizmem i radością. Wspieramy takie działania i wszystkim inicjatorom, wolantariuszom, darczyńcom z serca dziękujemy.

My ze swojej strony koordynujemy działania na terenie gminy, ale także włączamy się w pomoc, organizując spotkania integracyjne, lekcje nauki języka polskiego, zachęcając do nieodpłatnego korzystania z bogatego wachlarza zajęć w naszych placówkach, pomagamy w logistyce i służymy radą.

Cały czas możecie dostarczać potrzebne produkty do Miejskiej Hali Sportowej w Brwinowie, OKeja, świetlic w Kaniach, Domaniewie, Owczarni. W Otrębusach akcję koordynuje p. Marta Bartos – radna gminy. W Galerii Brwinów z inicjatywy wolontariuszy i we współpracy z Urzędem Gminy Brwinów utworzono punkt zbiórki i dystrybucji odzieży https://www.facebook.com/PunktBrwinow/

Wiadomość z ostatniej chwili: firma Julius Meinl Polska sp. z o. o. przekaże dla osób z Ukrainy kawę mieloną i ziarnistą oraz herbatę.

Powrót