Amatorski Turniej Badmintona

I. Punktacja
1. Mecz trwa do dwóch wygranych setów.
2. Seta wygrywa osoba, która pierwsza zdobywa 11 punktów.
3. W przypadku wyniku 10:10 wygrywa osoba, która zdobywa jedenasty punkt.
4. Strona wygrywająca seta serwuje jako pierwsza.
___
II. Serw
1. Przy prawidłowym serwisie:
II.1.a) żadna ze stron nie powoduje nieuzasadnionego opóźnienia w serwowaniu, gdy serwujący i odbierający są gotowi do serwu;
II.1.b) serwujący i odbierający stoją na przeciwległych polach serwisowych po
przekątnej bez dotykania linii ograniczających te pola;
II.1.c) Obie stopy serwującego dotykają podłoża od początku serwu do jego
wykonania;
II.1.d) rakieta serwującego uderza najpierw w podstawę (czubek) lotki;
II.1.e) ruch rakiety serwującego odbywa się do przodu od początku serwu do jego
wykonania;
II.1.f) tor lotu lotki jest skierowany do góry od rakiety serwującego, przechodzi
ponad siatką tak, aby bez przeszkód upadła na pole serwisowe odbierającego (tzn. na lub wewnątrz linii ograniczających).
2. Rozpoczęty serw jest wykonany, gdy lotka jest odbita rakietą serwującego lub
serwujący próbując zaserwować nie trafia w lotkę.
3. Serwujący nie serwuje dopóki odbierający nie jest gotowy.
4. Gdy serwujący ma 0 lub parzystą liczbę punktów serwuje ze swojego prawego pola serwisowego. Jeżeli serwujący ma nieparzystą liczbę punktów serwuje z lewego pola serwisowego.
5. Serwuje osoba, która zdobyła ostatni punkt.
6. Serw jest nieprawidłowy gdy zaserwowana lotka
II.6.a) zaczepia się na siatce i pozostaje zawieszona na jej górnym brzegu;
II.6.b) po przelocie nad siatką zaczepia się na niej.
___
III. Początek meczu
1. Przed rozpoczęciem meczu sędzia przeprowadza losowanie. Zawodnik, który
wygra losowanie decyduje w jednej z dwóch możliwości:
III.1.a) Wybiera czy serwuje lub odbiera.
III.1.b) Wybiera połowę boiska, na której zacznie mecz.
2. Zawodnik przegrywający losowanie decyduje w pozostałej opcji.
___
IV. Zmiana stron boiska
1. Zawodnicy zmieniają strony boiska:
A.1.a) po zakończeniu pierwszego seta;
A.1.b) po zakończeniu drugiego seta;
A.1.c) w trzecim secie gdy pierwsza osoba zdobędzie 6. punkt.
2. Jeżeli nie zmieniono stron boiska dokonuje się tego tak szybko, jak tylko pomyłka zostaje odkryta i lotka nie jest w grze. Aktualny wynik pozostaje.
___
V. Błędy
1. Błędem jest, gdy lotka jest w grze i:
A.1.a) upada poza liniami ograniczającymi boisko;
A.1.b) przelatuje przez lub pod siatką;
A.1.c) nie przelatuje ponad siatką;
A.1.d) dotyka sufitu lub ścian;
A.1.e) dotyka zawodnika lub jego ubioru;
A.1.f) dotyka każdego innego przedmiotu lub osoby spoza boiska;
A.1.g) zostaje złapana i przytrzymana na rakiecie a następnie rzucona podczas
wykonywania uderzenia;
A.1.h) zostaje odbita kolejno dwukrotnie przez tego samego zawodnika. Jednakże lotka odbita głowicą i polem naciągu rakiety jednym uderzeniem nie jest błędem.
2. Błędem jest, gdy w grze zawodnik:
A.2.a) dotyka siatki lub słupków rakietą, ciałem lub ubiorem;
A.2.b) wkracza na boisko przeciwnika rakietą lub ciałem ponad siatką z
wyjątkiem, kiedy uderzający podąża za lotką rakietą ponad siatką podczas uderzenia po odbiciu lotki po swojej stronie siatki;
A.2.c) przeszkadza przeciwnikowi tzn. uniemożliwia mu prawidłowe
uderzenie lotki przelatującej nad siatką;
A.2.d) rozmyślnie rozprasza przeciwnika krzycząc lub gestykulując.
___
VI. Powtórzenia
1. Powtórzenie jest ogłaszane przez sędziego prowadzącego.
1. Powtórzenie jest, jeżeli:
a) serwujący serwuje zanim odbierający jest gotowy;
b) podczas serwu odbierający i serwujący równocześnie popełniają błąd;
c) podczas gry lotka rozpada się i jej podstawa zupełnie oddziela się od reszty;
d) sędzia prowadzący uznaje, że gra jest zakłócona albo zawodnik strony przeciwnej jest rozpraszany;
e) sędzia prowadzący nie może zdecydować, czy lotka wpadła w boisko, czy na aut;
f) zachodzi zdarzenie nieprzewidziane lub przypadkowe.
2. Po ogłoszeniu powtórzenia gra od ostatniego serwu nie liczy się a serwujący
serwuje ponownie.
___
VII. Przerwy
1. Przerwy w meczu mogą być nie dłuższe niż 120 sekund pomiędzy pierwszym i drugim setem oraz pomiędzy drugim a trzecim.
___
VIII. Wstrzymanie gry
1. Gdy zachodzą okoliczności niezależne od zawodników sędzia prowadzący może wstrzymać grę na taki czas, jaki uważa za stosowny.
1. W specjalnych okolicznościach sędzia główny może poinstruować sędziego
prowadzącego aby wstrzymać grę.
2. Jeżeli gra jest wstrzymana aktualny wynik pozostaje a grę wznawia się od tego miejsca.
___
IX. Opóźnienia w grze
1. Aby uniemożliwić zawodnikowi odzyskanie siły lub oddechu, albo otrzymanie porady gra nie może być opóźniana pod żadnym pozorem.
2. Sędzia prowadzący jest jedynym orzekającym o opóźnieniach w grze.
___
X. Wykroczenia
1. Zawodnik nie może:
A.1.a) opuszczać boiska podczas meczu bez zezwolenia sędziego prowadzącego oprócz przerw;
A.1.b) rozmyślnie opóźniać lub wstrzymywać grę;
A.1.c) rozmyślnie modyfikować albo uszkadzać lotkę w celu zmiany jej szybkości lub
lotu;
A.1.d) zachowywać się obraźliwie;
A.1.e) popełniać wykroczeń nie przewidzianych przez przepisy gry w badmintona.
___
XI. Postępowanie w razie wykroczeń
1. Sędzia prowadzący w razie łamania przepisów:
a) udziela ostrzeżenia zawodnikowi popełniającemu wykroczenie;
b) ogłasza błąd (strata punktu), jeżeli wcześniej strona była ostrzeżona. Dwa takie błędy jednego zawodnika uznaje się za wykroczenie uporczywe;
c) w razie uporczywych lub złośliwych wykroczeń albo łamaniu przepisu ogłasza błąd zawodnika popełniającego wykroczenie oraz natychmiast zgłasza to sędziemu głównemu, który ma prawo dyskwalifikacji.

XII. Sędziowie
1. Sędzia główny jest całkowicie odpowiedzialny za turniej lub zawody, których częścią
jest mecz.
1. Sędzia prowadzący może być wyznaczony przez sędziego głównego spośród
zawodników biorących udział w turnieju.
2. Sędzia prowadzący, jeżeli jest wyznaczony, odpowiada za pojedynczy mecz, boisko i
jego bezpośrednie otoczenie.
3. Sędzia prowadzący podlega sędziemu głównemu. Powrót