ZIARNO CZASU

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach projektu "Galeria Wiejska nad Łąkami", które odbędzie się 12 czerwca o godz. 16:00 w Świetlicy w Domaniewie przy ul. Małego Księcia 14.

Wystawie będą towarzyszyły warsztaty oraz pokaz grafiki warsztatowej.

dr hab. Piotr Siwczuk, profesor ASP

Urodzony w Zamościu w 1973 r. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu. Studia na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie w latach 1993-1998. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni grafiki warsztatowej prof. Ewy Walawskiej. Aneks z malarstwa w pracowni prof. Grzegorza Pabla. Od 1998 r. zatrudniony na macierzystym wydziale, na stanowisku asystenta w pracowni rysunku i malarstwa prof. Huberta Borysa. Doktorat w roku 2007 w ramach grafiki warsztatowej cykl „Bogowie Słowian”. Od 2008 prowadzi pracownię rysunku i malarstwa dla I roku. Habilitacja – 2014 r., cykl prac pt. „Odbicia nieobecności”. Twórczość w zakresie grafiki warsztatowej, malarstwa, rysunku, rzeźby.
Autor wystaw indywidualnych i uczestnik wystaw zbiorowych.
Prodziekan Wydziału Grafiki na kadencję 2020–2024
„W swoich plastycznych działaniach niezmiennie balansuję na granicy pomiędzy realnością a abstrakcyjnością przedstawień. Ciało ludzkie jest tu formą wiodąca. Ten motyw mnie w swoisty sposób uwiera. I chociaż uciekam przed nim, mylę tropy, próbując utopić kształt w magmie materii, to on zawsze powraca. Czasem osłabiony, czasem wzmocniony zdobyczą kolejnego eksperymentu. Zapewne jest to z mojej strony objaw szczególnej admiracji dla obiektu, który wydaje się niewyczerpanym źródłem twórczych interpretacji. Ciało, siedziba naszych myśli, posłuszny wędrowiec prowadzący nas przez życie…”

Osoby zainteresowane zwiedzaniem wystawy prosimy o kontakt telefoniczny 22 729 34 15 lub mailowy ok@ok.brwinow.pl

Projekt współorganizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Powrót