Wyniki naboru do projektu Kultura jest OKej

Wyniki naboru do projektu Kultura jest OKej

Dom Kultury+ Edycja 2024 Inicjatywy Lokalne
 

Komisja Oceniająca Inicjatywy Lokalne w projekcie KULTURA jest OKej realizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Edycja 2024, w skład której weszli:

Mateusz Nowak / Narodowe Centrum Kultury

Danuta Barabasz / Biblioteka Publiczna im. Wacława Wernera w Brwinowie

Karol Wittels / Fundacja Obserwatorium

Anna Sobczak / Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie

Anna Żaczek Siwczuk / Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie

dn. 13 czerwca 2024 r. dokonała oceny złożonych w naborze wniosków.

Decyzją komisji do realizacji wybrano wszystkie złożone inicjatywy, warunkując jednak zrealizowanie projektów wprowadzeniem rekomendowanych przez komisję modyfikacji. Zgodnie z regulaminowymi kryteriami oceny oraz rekomendacjami wynikającymi z przeprowadzonej wcześniej diagnozy potencjału kulturotwórczego najwyższą ocenę uzyskał projekt „Otrębuskie spacery z historią”, otrzymując 393 pkt.

Gratulujemy!

W ciągu najbliższych dni będziemy kontaktować się z pomysłodawcami w celu omówienia dalszych kroków. Oczywiście autorzy projektów mają prawo odstąpić od realizacji swojego pomysłu w sytuacji nieprzyjęcia sugestii organizatora naboru. 

wyniki_naboru_DKplus_2024_InicjatywyLokalne.pdf

Powrót